UNIVER, spol. s r.o.
kontaktní služba

Zkoušečka pro elektrikáře Universal Spannungsprüfer 1998A

Univerzální zkoušečka střídavého i stejnosměrného napětí 6-400 V sestává z tělesa zkoušečky se zkušebním hrotem a LED-indikací a kabelem s druhým zkušebním hrotem (dl. 80 cm). Při připojení zkušebních hrotů signalizuje rozsvícení příslušných LED-diod efektivní napětí (6/12/24/50/120/220/400 V). Při přerušeném nulovém či ochranném vodiči se nerozsvítí žádná z diod. LED-diody se symboly + a - ukazují při stejnosměrném napětí od 6 V rozsvícením příslušnou polaritu. Maximální dovolená doba připojení zkoušečky činí 30 s.

Cena ... Kč 290,-* ceny jsou uvedeny bez DPH