UNIVER, spol. s r.o.

projekční poradenství

Dodávky technologického vybavení jsou velmi často spojené s požadavkem na poradenskou službu v oblasti správného umístění zařízení z hlediska stávajících předpisů/norem i optimalizace využití plochy či prostoru.

Odborní pracovníci firmy UNIVER, spol. s r.o. jsou připraveni pomoci při zpracování technologických projektů, dispozičních návrhů částí nebo celých autoservisů (velkých i malých), při návrhu rozmístění přístrojů, zařízení a dalšího vybavení. Za tímto účelem provedeme nezbytné výpočty, vypracujeme příslušné výkresy nebo pro řešení využijeme výpočetní techniku.

Můžeme Vám také připravit návrhy na odsávání výfukových plynů, na rozvody stlačeného vzduchu, vzduchotechniky apod. a samozřejmě dodat tyto systémy, včetně montáže. Poradíme jak optimálně realizovat sklady, olejové hospodářství, čištění odpadních vod apod.