UNIVER, spol. s r.o.
kontaktní služba

Válcové zkušebny výkonu AHS PRÜFTECHNIK

Moderní válcová zkušebna je zařízení, které v autoservisu neslouží jenom ke změření výkonu osobních i nákladních automobilů, ale její význam a diagnostické možnosti jsou daleko větší. Autoservis vybavený válcovou zkušebnou výkonu může nabídnout profesionální
- zjištění určitých závad a příčin problémů v oblasti jízdního chování vozidla,
- identifikaci špatné funkce systému zpětného vedení výfukových plynů nebo výpadků spalování paliva,
- srozumitelnou dokumentaci výsledků řady oprav na základě porovnání výkonu vozu před a po opravě,
- přezkoušení stavu ojetého vozidla a vydání příslušné dokumentace zákazníkovi,
- test a dokumentaci výsledků provedeného chip-tuningu na základě porovnání výkonu vozu před a po úpravě,
- seřízení plynových zařízení vozidla atd.

Stále složitější závady na motoru a pohonu vozidel vyžadují mnohdy specifické testy, které dost dobře nelze provést v běžném silničním provozu. Problém je také se simulováním a reprodukováním určitých jízdních stavů, kdy se kupříkladu závady projevují. Jsou však i další argumenty pro zkušební jízdu přímo v servisu. Po výskytu závady lze ihned začít s příslušnou zkouškou a také mohou být neprodleně prováděny seřizovací práce.

Německá firma AHS PRÜFTECHNIK vyrábí již mnoho let naprosto špičkové válcové zkušebny výkonu, ale mimochodem také válcové zkušebny brzd, plošinové zkušebny brzd, zkušebny podvozků atd. Jde o High-Tech-zařízení (vyrobeno v Německu). Pokud se jedná o válcové zkušebny výkonu AHS, pracují na principu vzduchem chlazené vířivé elektrické brzdy. Oproti principu setrvačných hmot je možné s vířivou brzdou simulovat elektricky řízené a definované reakční síly a rovněž i různé jízdní odpory. Simulace zatěžování zahrnuje režimy jako konstantní tažná síla, konstatní rychlost či otáčky, různé jízdní simulace (jízdní odpory, jízdní cykly apod.).

Přesnost měření vyžaduje vyloučení zkreslujících faktorů, např. vlivy prostředí (vzdušná vlhkost, tlak a teplota vzduchu atd.). AHS zkušebny mohou být vybaveny zařízením pro snímání těchto jevů a následně je automaticky vkládají do zkušebního software PICARO DYNAMIK. To je kupříkladu nezbytné, pokud je třeba změřit výkon podle normy DIN. Zkoušení výkonu vyžaduje i řadu údajů o daném vozidle - druh spalovacího procesu, přeplňování, druh převodovky a pohonu. Otáčky motoru se snímají zpravidla přes zásuvku OBD, příp. odlišně. Měřit je možné i tlak přeplňování, teplotu motorového oleje, teplotu výfukových plynů, spotřebu paliva apod. Zařízení pro stlačování vozidel sestává ze 2 tažných válců, hydraulického agregátu, upínacích pásů a obslužného panelu.

Při zkoušení/měření výkonu vozidla se na válcích měří výkon na kolech. Ten je nižší než výkon motoru, protože v systému pohonu dochází ke ztrátám výkonu. Obvykle se tedy pro zjištění výkonu motoru připočítává ke změřenému výkonu na kolech ještě paušálně cca 20 % navíc. S tím se ale konstruktéři zkušeben výkonu AHS nespokojili. Vyvinuli nový postup, jak zpřesnit zjištění výkonu motoru, který se nazývá "Aktive Verlustleistung". Patentovaná metoda vychází z předpokladu, že ztrátový výkon na zkušebně při předvolené rychlosti je téměř konstantní bez ohledu na to, zda hnací ústrojí je poháněné motorem vozidla nebo externím motorem. V praxi to probíhá tak, že nejprve se změří výkon na kolech vozidla při různých rychlostech. Potom se válcová jednotka pohání pomocí elektromotoru, aby se zjistily ztráty, které předtím při různých rychlostech musely být překonávány motorem vozidla. Součet změřeného výkonu na kolech při určité rychlosti a změřeného ztrátového výkonu při stejné rychlosti dává příslušný výkon motoru. Eliminuje se přitom i ztráta výkonu zapříčiněná samotnou zkušebnou. Tato metoda se vyznačuje vysokou reprodukovatelností. Lze ji použít i pro zjištění ztrátového výkonu v případě nepoháněných náprav. AHS aplikuje popsanou metodu při zkoušení výkonu osobních automobilů, automobilů s pohonem všech kol, nákladních automobilů i motocyklů.

Při měření výkonu vozidel se výborně uplatní k počítačové komponenty. AHS proto nabízí jedinečný PC-systém PICARO DYNAMIK na bázi SQL-databanky. Software systému je připraveno i na síťový provoz. Různé zkušební cykly jsou samozřejmě integrované. Měření výkonu na kolech, měření ujeté vzdálenosti, měření zrychlení, jakož i grafické a digitální údaje o výkonu na kolech, ztrátovém výkonu a výkonu motoru, ale také údaje o otáčkách nebo o rychlosti s křivkami průběhu točivého momentu patří ke standardu těchto moderních zařízení. Integrované jsou však i moduly pro měření spotřeby paliva, ujeté vzdálenosti a kontroly tachometru. Dále to jsou různé diverzní testovací programy, funkce časových stopek atd.

Zajímavé jsou i možnosti ukládání údajů do databanky, ať už jde o naměřené hodnoty, údaje o vozidlech, údaje o zákaznících atd.

Pro autoservisy, kde chtějí válcovou zkušebnu výkonu mít, ale mají omezené prostorové možnosti, nabízí AHS tzv. DUO-Version. V jednom zkušebním boxu pak lze zkoušet jak vozidla s předním, tak zadním pohonem. Rovněž provedení pro vozy s pohonem všech kol je k dispozici.

AHS doporučuje dokompletovat každou válcovou zkušebnu výkonu také výkonným ventilátorem. Tím se zabrání přehřátí motoru, protože na zkušebně vozidlo stojí a nefouká na něj proud vzduchu, jaký vzniká při jízdě. Bez ochlazování ventilátorem se také do motoru nasává daleko teplejší vzduch, což má za následek zkreslení naměřených hodnot.

Válcové zkušebny výkonu pro osobní automobily, nákladní automobily, autobusy a motocykly jsou konstruovány v úzké spolupráci s výrobci automobilů. Při pořizování válcové zkušebny výkonu je nezbytné věnovat patřičnou pozornost výběru takové sestavy, která přesně odpovídá požadavkům a podmínkám budoucího uživatele. Kromě dobře vybavených základních provedení nabízí AHS PRÜFTECHNIK bohatou nabídku volitelného příslušenství, které uspokojí i nejnáročnější zákazníky. Válcové zkušebny výkonu AHS jsou v provozu velmi spolehlivé, vyžadují jen malou údržbu a mají dlouhou životnost.


Válcové zkušebny výkonu AHS

Technické informace

Max.přípustné přejezdné zatížení (kg)
Zkušební šířka min/max (mm)
Průměr válců (mm)
Délka válců (mm)
Nejmenší velikost zkoušeného kola (v palcích)
Brzděný výkon válcové skupiny s 1 brzdou (kW)
Brzděný výkon válcové skupiny se 2 brzdami (kW)
Max. rychlost / na válcovou skupinu (km/h)
Max. kolový výkon / na válcovou skupinu (kW)
Tažná síla
Připojení proudu bez aktivního ztrátového výkonu
Připojení proudu s aktivním ztrátovým výkonem
Šířka válcové skupiny s 1 brzdou (mm)
Šířka válcové skupiny se 2 brzdami (mm)
Délka válcové skupiny s 1 brzdou (mm)
Délka válcové skupiny se 2 brzdami (mm)
Výška válcové skupiny (mm)

Vybavení válcové skupiny

Jednodílná válcová skupiny pro zkoušení
2 vždy jednodílné válcové skupiny (také jednotlivě využitelné) pro zkoušení
Elektrické přestavení válců po ozubených kolejích, s pojízdnými krycími deskami
Precizně vyvážené zkušební válců, průměr (mm)
Válce ve stejné výšce
Zkušební šířka min/max (mm)
Spojení předních zátěžových válců
Pneumatický zvedací nosník
Vzduchem chlazená vířivá elektrická brzda (ks)
moderní, bezúdržbový DMS-systém
Snímače rychlosti

Vybavení v analogovém provedení s ukazatelem a ovládací skříní

2 velké analogové ukazatele pro výkon a rychlost
Digitální ukazatele pro výkon, rychlost a tažnou sílu
Příprava pro připojení digitálních ukazatelů pro teplotu, otáčky a plnicí tlak
Řízení světelnými signály pro vedení obsluhy v měřicím programu
Kontrolka pro zvedací nosník a ventilátor
Dálkové ovládání s precizní regulací a voličem funkcí, spínač obsluhy pro zvedací
nosník, ventilátor, PC-zařízení, přepínač pro výkon na kolech a ztrátový výkon
Speciální zámky a silikonové utěsnění
PC-rozhraní
Uzamykatelný hlavní spínač

Vybavení s PC - Screen provedení

Zabudování ovládací elektroniky do separátní ovládací skříně (E-Box)
PC-pult se speciálními zámky (uzamykatelný hlavní spínač) a silikonové utěsnění
PC-zařízení, DVD/CD-disketová jednotka, síťová karta, 20" TFT-barevný monitor,
barevná inkoustová tiskárna A4, myš, klávesnice, Windows, zkušební software
PICARO DYNAMIK
Ukazatel výkonu na kolech a jako příslušenství ztrátový výkon a výkon motoru,
rychlost, tažná síla, příprava pro teplotu pneumatik, teplotu oleje nebo otáčky
Měření ujeté vzdálenosti
Měření zrychlení s funkcí časových stopek
Dálkové ovládání s precizní regulací a voličem funkcí, spínač obsluhy pro zvedací
nosník, ventilátor, PC-zařízení, přepínač pro výkon na kolech a ztrátový výkon
 
ELP 300

400
750/2150
318,6
700
10
300
-
250
300
0-6
230/50/25
400/50/63
3050
-
1000
1080
400

ELP 300

OA
-
-
318,5
X
750/2150
X
X
1
X
X

ELP 300

X
X
X
X
X
X

X
X
X

ELP 300

X
X


X

X
X
X

X
 
ELP 700
Highspeed

4000
750/2150
452
700
10
700
-
350
700
0-8
230/50/25
400/50/63
3050
-
1090
-
600

ELP 700
Highspeed

OA
-
-
452
X
750/2150
X
X
1
X
X

ELP 700
Highspeed

X
X
X
X
X
X

X
X
X

ELP 700
Highspeed

X
X


X

X
X
X

X
 
ELP 300 D
Allrad

4000
750/2150
318,5
700
10
300
-
250
300
0-6
230/50/25
400/50/63
3050
-
1000
-
400

ELP 300 D
Allrad

-
OA
X
318,5
X
750/2150
X
X
2
X
X

ELP 300 D
Allrad

-
-
-
-
-
-

-
-
-

ELP 300 D
Allrad

X
X


X

X
X
X

X
 
ELP 700 D
Allrad HS

4000
750/2150
452
700
10
700
-
350
700
0-8
230/50/25
400/50/63
3050
-
1000
-
600

ELP 700 D
Allrad HS

-
OA
X
452
X
750/2150
X
X
2
X
X

ELP 700 D
Allrad HS

-
-
-
-
-
-

-
-
-

ELP 700 D
Allrad HS

X
X


X

X
X
X

X
 
ELP 500

16000
500/2850
318,5
990
13
350
500
200
500
0-20
230/50/35
400/50/125
4070
4960
1200
-
500

ELP 500

OA/NA
-
-
318,5
X
500/2850
X
X
1
X
X

ELP 500

X
X
X
X
X
X

X
X
X

ELP 500

X
X


X

X
X
X

X
 * ceny jsou uvedeny bez DPH