Sada pro opravy skel VBSA REPAR´VIT New Generation Tool Box 1320

Sada pro profesionální opravy poškození čelních vrstvených skel motorových vozidel je schválená Ministerstvem dopravy České republiky.

Nejčastější poškození těchto skel úderem kamene má podobu tzv. bůvolího oka, hvězdy, ptačího křídla, jednoduché praskliny nebo nějaké kombinace uvedených poškození.Opravy poškození čelních skel pomocí této sady jsou poměrně snadno a rychle proveditelné tak, že se prasklina nebo kráter ve skle nahradí speciální hmotou na bázi pryskyřice. Opravou se obnoví téměř zcela původní průhlednost skla a rovněž jeho pevnost a stabilita. Navíc náklady na takovou vysoce kvalitní opravu jsou jen zlomkem nákladů spojených s výměnou celého čelního skla vozidla.
Technologií VBSA REPAR´VIT (AFNOR NF norm n° X5021), kterou používají tisíce autoservisů v Evropě i ve světě, lze opravit vrstvená autoskla osobních i nákladních automobilů, autobusů atd. čirá, tónovaná, vyhřívaná, determální, reflexní apod. (ne tvrzená/kalená - zpravidla boční a zadní skla) s 30-letou zárukou na trvanlivost opravy.
Naopak existují případy, kdy takovou opravu provést nelze. Technicky je možné opravit praskliny až do délky 100 mm, prasklina ovšem nesmí zasahovat do okraje skla (zpravidla nesmí být vzdálenost praskliny od okraje autoskla menší než 100 mm). Průměr místa poškození po úderu kamenem nesmí být zpravidla větší než cca 26 mm (samotný kráter by neměl být větší než cca 5 mm) a toto místo se nesmí nacházet ve výhledovém poli řidiče (cca 300 mm široké pole, resp. 150 mm na obě strany od středu volantu). Nesmí také být poškozená fóliová vrstva skla.

Technologie oprav poškození čelních skel vozidel VBSA REPAR´VIT, produkt specializované francouzské firmy V.B.S.A. SAS, je schválená Ministerstvem dopravy České republiky. Na základě toho obdrží každý zákazník osvědčení o autorizované opravě autoskla.

Vlastní oprava má následující základní postup:
 • doporučuje se realizovat opravu, když se okolní teplota pohybuje v rozmezí 12°C až 30°
 • místo poškození se pečlivě prohlídne pomocí tužkové svítilny (979), zjistí se tak, zda nejsou v poškození nečistoty, které by znesnadnily opravu
 • kráter poškození se očistí speciálním přípravkem/perem s karbidovou špičkou (959)
 • uvnitř vozidla (z opačné strany poškození) se na sklo přísavkou potřenou mazivem (958) připevní pomocné zrcátko (945) tak, aby bylo zhruba středem pod místem poškození a umožnilo ho dobře sledovat zespodu
 • pomocí mazivem (958) potřené přísavky připevní můstek/držák injektoru s předem našroubovaným injektorem (960PRO) s těsnicím kroužkem na konci, který je s pomocí zrcátka přesně situován nad místem poškození
 • několikrát se stlačí pístek můstku (zapumpuje se), až už není vidět jeho červená linka a můstek je na skle pevně přisátý
 • injektor se jemně šroubuje směrem ke sklu, až se dosáhne stavu, kdy jeho vyústění s těsnicím O-kroužkem ke sklu pevně, vodotěsně přiléhá, ale netlačí žádným velkým tlakem
 • rozdělá se aluminiový sáček s ampulí tekuté opravné pryskyřice (921) a několik kapek se vytlačí z ampule do bočního hrdla injektoru (cca 5 - 10 kapek), ze kterého se předem odšroubovalo víčko
 • víčko bočního hrdla injektoru se zašroubuje zpátky a ampule s opravnou pryskyřicí se uzavře tak rychle, jak je to možné a ihned se vloží zpět do aluminiového sáčku, pryskyřici je třeba chránit před UV-zářením
 • na vrchní hrdlo injektoru se nasune hadička podtlakové/tlakové pumpičky (993) a pomocí ní se při nastavení šipky s IN proti druhé špice vytvoří dvojnásobným zapumpováním v injektoru podtlak (-0,8 bar až -0,9 bar), aby se z poškozeného místa odsál veškerý vzduch, je-li injektor na skle dostatečně těsný, podtlak se udržuje po dobu zhruba 2 minuty
 • poté se pumpička nastaví na tlak (OUT) a opět po dobu cca 2 minut se injektor tlakuje (tlak na tlakoměru 0,8 bar až 1,4 bar, u hvězdicových prasklin až 2,5 bar), v případě potřeby se vakuování a tlakování zopakuje tak, aby poškozené místo bylo beze vzduchu a zcela vyplněné pryskyřicí
 • pumpička se poté odpojí, můstek s injektorem se sejme také
 • čtverečkem mylarové fólie (970) se z místa poškození setře opravná pryskyřice, na toto místo se z ampule kápne kapka dokončovací pryskyřice (943) a na ni položí čtvereček mylarové fólie
 • nad místo poškození se umístí pomocí mazivem potřených 4 přísavek UV-lampa s napájením 12 V (1046) přes zásuvku zapalovače cigaret, zapne se a po dobu 15 minut se UV-zářením pryskyřice vytvrzuje, doba vytvrzování/polymerace delší než 15 minut není škodlivá, spíše naopak
 • vypne a sejme se UV-lampa i čtvereček mylarové fólie
 • přebytečná pryskyřice se do úrovně povrchu skla pečlivě seškrabe speciální škrabkou/žiletkou (948) a místo hadříkem otře, při seškrabování se škrabka/žiletka drží kolmo ke sklu ne šikmo
 • do mini-vrtačky (645) s napájením 12 V přes zásuvku zapalovače cigaret se upne plstěný lešticí kotouček se stopkou, na seškrábnuté místo nanese z tubičky trochu lešticí pasty (949) a pomocí ní a lešticího kotoučku (971) v mini-vrtačce (645) se celé místo poškození s okolím důkladně přeleští a pečlivě vytře/očistí hadrem
 • uvnitř vozidla se sejme přísavky se zrcátkem, místo hadrem očistí a oprava se dokončí vyčištěním celého čelního skla hadrem a čističem skla.

Pozn.: při použití některých opravných pryskyřic se může při jejich podtlakování a tlakování místo poškození nahřát z opačné strany (zevnitř vozidla) krátce (5 až 10 s) plamínkem zapalovače nebo horkým vzduchem. Při zvýšené teplotě je pryskyřice tekutější a snadněji vyplní i nepatrné praskliny. Po ohřátí se místo navíc vždy párkrát zatlačí prstem.Obsah sady:
230
960PRO
1046
958
945
979
949
645
934
959
948
943
974
969
996
970
921N
994
993
971
1
1 ks aluminiový kufřík
1 ks aluminiový můstek vstřikovače s pístkem pro aplikaci opravné pryskyřice
1 ks UV-lampa 12 V s časovým spínačem na vytvrzování opravné pryskyřice
1 ks speciální těsnicí mazivo na přísavky
1 ks pomocné kontrolní zrcátko s přísavkou
1 ks tužková svítilna
1 ks lešticí pasta 60 ml
1 ks minivrtačka/leštička 12 V
2 ks bity do vrtačky/leštičky
1 ks speciální přípravek/pero s karbidovou špičkou
5 ks seškrabovacích žiletek
1 ks ampule dokončovací pryskyřice (více než 40 oprav)
1 ks injekční stříkačka
1 ks dlouhá jehla/sonda
1 ks hadička
10 ks čtverečků mylarové fólie
5 ks amplulí opravné pryskyřice bez injektoru (25 až 40 oprav)
1 ks aluminiový vstřikovač/injektor
1 ks tlaková/podtlaková pumpička
1 ks plstěný lešticí kotouček se stopkou
1 ks DVD s instruktáží

Vybraný spotřební materiál:
921 - ampule opravné pryskyřice (5 až 8 oprav)
943 - ampule dokončovací pryskyřice (více než 40 oprav)
949 - lešticí pasta 60 ml
958 - těsnicí mazivo na přísavky
970 - 10 ks čtverečků mylarové fólie
948 - 5 ks seškrabovacích žiletek
971 - plstěný lešticí kotouček se stopkou

Objednávka zboží

7170000013200
1320
VBSA 1320 Sada pro opravy skel New Generation
na objednávku
Kč 14.680,00
7170000009210
921
VBSA 921 Ampule opravné pryskyřice (5-8oprav)
skladem: Turnov (2),
Kč 450,00
7170000009430
943
VBSA 943 Ampule dokončovací pryskyřice
na objednávku
Kč 510,00
7170000009490
949
VBSA 949 Leštící pasta 60ml pro 1350
na objednávku
Kč 300,00
7170000002080
958
VBSA 958 Těsnicí mazivo na přísavky
na objednávku
Kč 230,00
7170000009700
970
VBSA 970 Čtverečky mylamové fólie 10ks
na objednávku
Kč 170,00
7170000009480
948
VBSA 948 Seškrabovací žiletky 5ks
na objednávku
Kč 28,00
7170000009710
971
VBSA 971 Plstěný leštící přípravek
na objednávku
Kč 98,00