Sada pro opravy skel VBSA REPAR´VIT Deluxe Tool Box 1350

Sada pro profesionální opravy poškození čelních vrstvených skel motorových vozidele schválená Ministerstvem dopravy České republiky.

Nejčastější poškození těchto skel úderem kamene má podobu tzv. bůvolího oka, hvězdy, ptačího křídla, jednoduché praskliny nebo nějaké kombinace uvedených poškození.Opravy poškození čelních skel pomocí této sady jsou poměrně snadno a rychle proveditelné tak, že se prasklina nebo kráter ve skle nahradí speciální hmotou na bázi pryskyřice. Opravou se obnoví téměř zcela původní průhlednost skla a rovněž jeho pevnost a stabilita. Navíc náklady na takovou vysoce kvalitní opravu jsou jen zlomkem nákladů spojených s výměnou celého čelního skla vozidla. Technologií VBSA REPAR´VIT (AFNOR NF norm n° X5021), kterou používají tisíce autoservisů v Evropě i ve světě, lze opravit vrstvená autoskla osobních i nákladních automobilů, autobusů atd. čirá, tónovaná, vyhřívaná, determální, reflexní apod. (ne tvrzená/kalená - zpravidla boční a zadní skla) s 30-letou zárukou na trvanlivost opravy.
Naopak existují případy, kdy takovou opravu provést nelze. Technicky je možné opravit praskliny až do délky 100 mm, prasklina ovšem nesmí zasahovat do okraje skla (zpravidla nesmí být vzdálenost praskliny od okraje autoskla menší než 100 mm). Průměr místa poškození po úderu kamenem nesmí být zpravidla větší než cca 26 mm (samotný kráter by neměl být větší než cca 5 mm) a toto místo se nesmí nacházet ve výhledovém poli řidiče (cca 300 mm široké pole, resp. 150 mm na obě strany od středu volantu). Nesmí také být poškozená fóliová vrstva skla.

Technologie oprav poškození čelních skel vozidel VBSA REPAR´VIT, produkt specializované francouzské firmy V.B.S.A. SAS, je schválená Ministerstvem dopravy České republiky. Na základě toho obdrží každý zákazník osvědčení o autorizované opravě autoskla.

Vlastní oprava má následující základní postup:
 • doporučuje se realizovat opravu, když se okolní teplota pohybuje v rozmezí 12°C až 30°
 • místo poškození se pečlivě prohlídne pomocí tužkové svítilny (979), zjistí se tak, zda nejsou v poškození nečistoty, které by znesnadnily opravu
 • kráter poškození se navrtá bateriovou minivrtačkou (660) a karbidovým bitem/vrtáčkem (REF-934) tak, aby se pryskyřice bez problémů dostala do opravovaného místa, pozor - vrstva skla s poškozením se nesmí provrtat až do pod ní ležící plastové lepené vrstvy, alternativně se kráter poškození se očistí speciálním přípravkem/perem s karbidovou špičkou (959)
 • místo poškození se očistí čistou vodou, čističem na sklo nebo stlačeným vzduchem
 • uvnitř vozidla (z opačné strany poškození) se na sklo přísavkou potřenou mazivem (958) připevní pomocné zrcátko (940) tak, aby bylo zhruba středem pod místem poškození a umožnilo ho dobře sledovat zespodu
 • pomocí mazivem (958) potřené přísavky připevní můstek/držák injektoru (980) s předem našroubovaným držákem injektoru, na který se nasadí menší či větší injektor (podle velikosti praskliny) s koncovým těsněním. Injektor se s pomocí zrcátka a natočení ramena nastaví nad místo poškození
 • několikrát se stlačí pístek můstku (zapumpuje se), až už není vidět jeho červená linka a můstek je na skle pevně přisátý
 • těsnicí ploška plastové hlavice injektoru se jemně potře opravnou pryskyřicí (LR_136), aby se těsnicí plocha vyhladila a podpořila se její těsnicí funkce
 • na injektor se nasadí příslušný těsnicí kroužek a držákem se pomalu šroubuje směrem ke sklu, až se dosáhne stavu, kdy jeho vyústění s těsnicím kroužkem ke sklu pevně, vodotěsně přiléhá, ale netlačí žádným velkým tlakem, páčkou můstku se poloha injektoru nad poškozeným místem zafixuje
 • do hrdla s rychlospojkou injektoru se dá pár kapiček (5 - 10) opravné pryskyřice (LR-163), může se tak učinit i pomocí injekční stříkačky (RS-2030), jinak pryskyřici je nutné chránit před UV-zářením v dobře uzavřené nádobce
 • na hrdlo s rychlospojkou injektoru se připojí hadička podtlakové/tlakové pumpičky (993) a pomocí ní se při nastavení šipky s IN proti druhé špice vytvoří dvojnásobným zapumpováním v injektoru podtlak (-0,8 bar až -0,9 bar), aby se z poškozeného místa odsál veškerý vzduch, je-li injektor na skle dostatečně těsný, podtlak se udržuje po dobu zhruba 2 minuty
 • poté se pumpička nastaví na tlak (OUT) a opět po dobu cca 2 minut se injektor natlakuje tak, aby tlakoměr ukazoval 0,8 bar až 1,4 bar
 • znovu se pumpičkou vytvoří podtlak (-0,8 bar až -0,9 bar), počká se 2 minuty
 • opět se vytvoří tlak 1,6 bar až 2,0 bar, případně při hvězdicové poškození skla až 2,3 bar, (pozn. v případě potřeby se vakuování a tlakování zopakuje tak, aby poškozené místo bylo beze vzduchu a zcela vyplněné pryskyřicí)
 • pumpička se poté nastaví do neutrální pozice a odpojí, můstek s injektorem se demontuje také
 • čtverečkem mylarové fólie (970) se z místa poškození setře opravná pryskyřice, na toto místo se z ampule kápne kapka dokončovací pryskyřice (943) a na ni položí čtvereček mylarové fólie
 • nad místo poškození se umístí pomocí mazivem potřených 4 přísavek UV-lampa s napájením 12 V (1046) přes zásuvku zapalovače cigaret, zapne se a po dobu 15 minut se UV-zářením pryskyřice vytvrzuje, doba vytvrzování/polymerace delší než 15 minut není škodlivá, spíše naopak
 • vypne a sejme se UV-lampa i čtvereček mylarové fólie
 • přebytečná pryskyřice se do úrovně povrchu skla pečlivě seškrabe speciální škrabkou/žiletkou (948) a místo hadříkem otře, při seškrabování se škrabka/žiletka drží kolmo ke sklu ne šikmo
 • do mini-vrtačky (660) s napájením 12 V přes zásuvku zapalovače cigaret se upne plstěný lešticí kotouček se stopkou, na seškrábnuté místo nanese z tubičky trochu lešticí pasty (949) a pomocí ní a lešticího kotoučku (971) v mini-vrtačce (660) se celé místo poškození s okolím důkladně přeleští a pečlivě vytře/očistí hadrem
 • uvnitř vozidla se sejme přísavky se zrcátkem, místo hadrem očistí a oprava se dokončí vyčištěním celého čelního skla hadrem a čističem skla

Pozn.: při použití některých opravných pryskyřic se může při jejich podtlakování a tlakování místo poškození nahřát z opačné strany (zevnitř vozidla) krátce (5 až 10 s) plamínkem zapalovače nebo horkým vzduchem. Při zvýšené teplotě je pryskyřice tekutější a snadněji vyplní i nepatrné praskliny. Po ohřátí se místo navíc vždy párkrát zatlačí prstem.

Obsah sady:

3200
980
1046
993
948
660
934
943
958
940
FIX-5063
996
HOS-2001
HOS-2002
970
LR-136
949
5059
5062
5BX-02010
5BX-2016
959
979
RS-2030
971
1 ks aluminiový kufřík
2 ks injektor
1 ks můstek/držák vstřikovače s nastavovacím ramenem
1 ks UV-lampa 12 V s časovým spínačem na vytvrzování opravné pryskyřice
1 ks tlaková/podtlaková pumpička
5 ks seškrabovacích žiletek
1 ks bateriová mini-vrtačka
2 ks karbidové bity do vrtačky
1 ks ampule dokončovací pryskyřice (více než 40 oprav)
1 ks těsnicí mazivo na přísavky
1 ks osvětlené (LED) pomocné zrcátko s přísavkou
1 ks aluminiový šroub pro můstek
1 ks hadička
1 ks kartáček pro čištění hadičky
1 ks kartáček pro čištění vstřikovače/injektoru
10 ks čtverečků mylarové fólie
1 ks opravná pryskyřice 15 ml
1 ks lešticí pasta 60 ml
1 ks adaptér pro standardní praskliny
1 ks adaptér pro dlouhé praskliny
3 ks pryžových těsnění pro standardní praskliny
3 ks pryžových těsnění pro dlouhé praskliny
1 ks speciální přípravek/pero s karbidovou špičkou
1 ks tužková svítilna
5 ks injekčních stříkaček + 3 trysky ke stříkačkám
1 ks plstěný lešticí kotouček se stopkou

Vybraný spotřební materiál:
LR-136 opravná pryskyřice 15 ml
921 ampule opravné pryskyřice (5 až 8 oprav)
943 ampule dokončovací pryskyřice (více než 40 oprav)
949 lešticí pasta 60 ml
958 těsnicí mazivo na přísavky
970 10 ks čtverečků mylarové fólie
948 5 ks seškrabovacích žiletek
971 plstěný lešticí kotouček se stopkou

Objednávka zboží

7170000013500
1350
VBSA 1350 Sada pro opravy skel Deluxe
na objednávku
Kč 27.830,00
7170000009910
LR136
VBSA LR136 Opravná pryskyřice
skladem: Praha (1),
Kč 720,00
7170000009210
921
VBSA 921 Ampule opravné pryskyřice (5-8oprav)
skladem: Turnov (2),
Kč 450,00
7170000009430
943
VBSA 943 Ampule dokončovací pryskyřice
na objednávku
Kč 510,00
7170000009490
949
VBSA 949 Leštící pasta 60ml pro 1350
na objednávku
Kč 300,00
7170000002080
958
VBSA 958 Těsnicí mazivo na přísavky
na objednávku
Kč 230,00
7170000009700
970
VBSA 970 Čtverečky mylamové fólie 10ks
na objednávku
Kč 170,00
7170000009480
948
VBSA 948 Seškrabovací žiletky 5ks
na objednávku
Kč 28,00
7170000009710
971
VBSA 971 Plstěný leštící přípravek
na objednávku
Kč 98,00