UNIVER, spol. s r.o.
kontaktní služba

Přístroj pro analýzu chladiva Mini ID R134a

Přístroj umožňuje rychlé, spolehlivé zjištění přítomnosti a kvality chladiva R134a, resp. případné znečištění.

 • praktický přístroj pro servis klimatizací s chladicím prostředkem R134a umožňující test kvality tohoto chladiva, resp. zjištění jeho přítomnosti a jeho znečištění jiným chladivem (R12, R22, směsí propanu a butanu apod.), pracuje na základě nedisperzní infračervené technologie (NDIR) pro stanovení hmotnostní koncentrace chladiv R12, R22, jakož i uhlovodíku a vzduchu
 • v praxi může dojít ke kontaminaci chladiva v klimatizaci vozidla, což má zpravidla za následek korozi komponentů, ke změnám tlaku a k poruchám systému, servisní pracovník nedokáže v takovém případě zjistit čistotu chladiva jen na základě vztahu teplota-tlak a potřebuje čistotu chladiva rychle a spolehlivě zjistit, přičemž stupeň čistoty chladiva R134a musí činit minimálně 95 %, zda tomu tak je, přístroj zjistí
 • doporučuje se použití tohoto přístroje před připojením přístroje pro servis klimatizací na klimatizaci vozidla
 • jednoduchá obsluha
 • automatická analýza chladiva v režimu krok za krokem
 • ukazatel PASS (R134a přesahuje min. hranici čistoty 95 %) nebo FAIL (R134a nedosahuje min. hranici čistoty 95 %)
 • ukazatel FAULT (chyba) a EXCESS AIR (detekce nezkondenzovaného vzduchu v klimatizačním okruhu)
 • snadné vyčištění chladiva ze vzorkovací jednotky pomocí ruční pumpičky za účelem kalibrace přístroje
 • robustní skříň z vysoce odolného plastu
 • provozní spolehlivost a dlouhá životnost
 • vysoká kvalita (Neutronics / USA)

Obsah dodávky:
zkušební přístroj s připojením na baterii 12 V
ruční pumpička
rychlospojka pro nízkotlakou část klimatizace s R134a
návod

Parametry:
napájení
chladivo
přesnost
min. vstupní tlak
max. vstupní tlak
pracovní teplota
skladovací teplota      
hmotnost
12 V
R134a
PASS / FAIL stupeň čistoty 95 %
1,38 bar
20,7 bar
+10°C až +45°C
-10°C až +50°C
0,8 kg

obj.č. 13449

Cena ... Kč 22.990,-* ceny jsou uvedeny bez DPH