UNIVER, spol. s r.o.

tuning motorů - nejčastější dotazy

Jaké základní výhody získá zákazník při použití přídavných modulů Powerhouse Tuning Products GmbH?

 • jistotu, že má kvalitní, bezpečný produkt od renomovaného výrobce (Made in Germany)
  s 20-letou zkušeností v oblasti tuningu dieselových i benzinových motorů,
 • garanci deklarovaného zvýšení výkonu až o 25 % a točivého momentu až o 20 %,
 • v řadě aplikací úsporu paliva až 15 %,
 • snadnou a rychlou instalaci přídavného modulu podle ilustrovaného návodu bez speciálního nářadí, přičemž instalovaný modul lze kdykoliv odmontovat, dát do jiného vozidla a třeba i přeprogramovat,
 • technickou podporu (Hotline).

Jak se z technického hlediska dosahuje zvýšení výkonu přídavnými moduly Powerhouse Tuning Products GmbH?

Přídavná elektronická řídící jednotka / přídavný modul se zapojuje za originální řídící jednotku motoru. Dávkování paliva se řídí odlišně od původního managementu. Upravením dodávaného množství paliva získává motor větší výkon. Poněkud zjednodušeně uvedeno, u dieselových motorů se využívá existující přebytek vzduchu při spalování a dochází tedy k optimálnímu obohacování směsi.
U benzinových přeplňovaných motorů se prostřednictvím MAP-snímače, případně také snímače plnicího tlaku, zvyšuje tlak plnění v rámci možných hraničních mezí. Řídící jednotka motoru na základě toho provádí řízení množství paliva odpovídající lambda-hodnotám.
Výkon a točivý moment se zvyšují v průměru o cca 20 % až 25 %.


Lze si po instalaci tuningového přídavného modulu ověřit zvýšení výkonu a další parametry?

Samozřejmě. Výkon lze změřit na válcových zkušebnách výkonu. Ostatně rozdíl pozná ihned prakticky každý řidič. Jasně se zlepší akcelerace vozidla a pružnost motoru. Orientačně lze také změřit akceleraci na předposlední převodový stupeň z rychlosti například 60 km/h na 130 km/h před tuningem a po něm. Rozdíl musí být v řádu několika sekund.


Je skutečně reálné zvýšení výkonu větší než 25 % nebo 30 %?

U dieselových motorů je zvýšení výkonu i nad 30 % v zásadě možné. Má to ale za následek podstatně větší zatížení motoru. Firma Powerhouse Tuning Products GmbH tak vysoké zvýšení výkonu motoru tuningem vyloženě nedoporučuje!


Nesnižuje se tuningovým přídavným modulem životnost motoru?

Při použití přídavných modulů Powerhouse Tuning Products se životnost motoru nesnižuje. Potvrdily to i nezávislé testy. Samozřejmě že se díky většímu výkonu motor o něco víc zatěžuje, ale stále je to jen v rozmezí sériových regulačních mezí. Všechny kontrolní funkce motoru zůstávají plně zachovány.
Ke snížení životnosti motoru při běžném provozu by mohlo dojít jen v případě, že by zvýšení výkonu šlo nad přípustnou mez. To však při používání přídavných tuningových modulů Powerhouse Tuning Products nikdy nenastane.
K přímému poškození motoru může dojít jen po provedení zcela neprofesionálního, neodborného tuningu, kdy takový zásah může poškodit řídící jednotku motoru a následně i celý motor.


Mění se přídavným modulem maximální rychlost vozidla?

Jedině u automobilů bez omezovače rychlosti může zvýšením výkonu dojít i k nepatrné změně maximální rychlosti.


Je tuningová úprava s přídavným modulem vhodná i pro automobily s automatickou převodovkou?

Ano, bez problémů.


Zvýší se se zvýšeným výkonem motoru i jeho spotřeba paliva?

Pokud se zvýšení výkonu motoru dosáhne kvalitním, profesionálním tuningem, pak žádné běžně zaznamenatelné zvýšení spotřeby paliva nehrozí. Určité, menší zvýšení spotřeby paliva motoru by nastalo jedině v případě, že byl motor by provozován ve značné míře jen v oblasti nejvyššího výkonu.
Naopak výsledkem profesionálního tuningu je snížení spotřeby paliva v řadě jízdních režimů. To se dosahuje i zlepšením pružnosti motoru na základě zvýšení výkonu a točivého momentu, protože řidič může jezdit v nižším rozsahu otáček, nemusí tak často řadit (přeřazení je vždy spojené s přibrzděním a následným zvýšením otáček motoru) atd.
Při stejném způsobu jízdy stejného automobilu bez tuningové úpravy motoru a s tuningem Powerhouse Tuning Products se dosahuje reálné úspory paliva až 15 %. Významné je to například v městském provozu.


Neznamená zvýšení výkonu dieselového motoru i zvýšení jeho emisí?

Ne. Jestliže je zvýšení výkonu dieselového motoru provedeno optimálně a odborně, je například produkce sazí stejná jako u sériového motoru. Při zvýšení výkonu maximálně o 25 % se kouřivost dieselového motoru nemění. Za určitých okolností lze po tuningu zaznamenat snížení produkce sazí, případně se zvýší, ale jen zcela zanedbatelně. Při kontrole v autoservisu nebo ve stanici měření emisí (SME) k žádnému problému z tohoto titulu nedochází.
Při použití přídavných tuningových modulů Powerhouse Tuning Products je zvýšení výkonu dieselových motorů prováděné tak, že to nijak neovlivní funkci filtrů pevných částic. Za tímto účelem byla provedena řada testů, které prokázaly, že k žádnému přídavnému zatížení filtrů pevných částic nedochází.


Nedochází vlivem tuningu ke zvýšení provozní teploty motoru?

Obecně k žádnému nárůstu provozní teploty motoru nedochází. Také sériový systém kontroly teploty zůstává původní a nic se s ním v rámci tuningu neprovádí.


Jak se přídavné moduly instalují do automobilu?

Přídavné řídící jednotky / moduly Powerhouse Tuning Products se do vozidla instalují s originálními konektory prvovýrobní kvality. Vlastní zapojení je snadné a rychlé. Nepoužívá se žádné speciální nářadí, ani se nic nepájí. Originální řídící jednotka motoru se samozřejmě vůbec neotvírá!

Postup je zhruba následující:

 • v motorovém prostoru vozidla se najdou příslušné snímače,
 • rozpojí se příslušné konektory,
 • kabelový svazek přídavného modulu se propojí s originálním konektorem,
 • kabelový svazek se propojí s příslušným snímačem,
 • kabelový svazek se v motorovém prostoru řádně upevní,
 • přídavný modul se spojí s kabelovým svazkem.


Lze si instalaci přídavného tuningového modulu provést i svépomocí?

V zásadě to možné je. Šikovný řidič to bezesporu dokáže. Přesto doporučujeme spíše instalaci modulu v autoservisu, nejlépe u autoservisních partnerů, které mají pověření od firmy UNIVER, spol. s r.o..


Lze přídavný tuningový modul kdykoliv odpojit?

Přídavný tuningový modul lze z motorového prostoru kdykoliv vyjmout a příslušnou elektroinstalaci uvést během pár minut do původního stavu. O okolnosti, že byl předtím přídavný modul instalován, nezůstane žádný záznam.


Lze vymontovaný přídavný tuningový modul opět použít?

Do automobilu, ze kterého byl předtím přídavný modul vymontovaný nebo do automobilu stejného, lze přídavný modul bez problémů opět instalovat. V určitých případech lze přídavný modul i přeprogramovat a instalovat do jiného vozidla.


Existuje i poměrně levný chiptuning na bázi optimalizace/změny charakteristického parametrického pole naprogramovaného v řídící jednotce motoru?

V minulosti se provádělo zvýšení výkonu motoru hlavně novým naprogramováním čipu originální řídící jednotky motoru. Jenomže to se dramaticky změnilo. Takřka u všech turbodieselových motorů a u stoupajícího počtu benzinových motorů s přímým vstřikováním paliva už ale není přímá a při vlastním provádění náročná změna/nové naprogramování pole datových charakteristik nevyhnutelná. Existuje plnohodnotné a elegantnější řešení pomocí přídavných tuningových modulů.
Před neodbornými, i když velmi levnými zásahy do software řídících jednotek motoru je nutné důrazně varovat!


Mají přídavné moduly nějaká "pro" a "proti"?

Pokud je možné něco považovat za nevýhodu přídavných tuningových modulů, pak to, že tímto způsobem nelze změnit omezení maximální rychlosti automobilu. Jinak výhody jsou zřejmé:

 • optimalizace/zvýšení výkonu motoru v reálném čase,
 • vysoká kvalita přídavných modulů,
 • jednoduchá a rychlá montáž i demontáž modulu bez speciálního nářadí,
 • propojení s originálními konektory,
 • kvalitní materiál skříně modulu a ochranný plášť zajišťují, že modul i po letech vypadá jako nový,
 • po snadném vymontování modulu je automobil opět v originálním stavu a nelze zjistit předchozí montáž modulu (žádné problémy i u automobilů ještě v záruce),
 • všechny funkce pro ochranu motoru zůstávají nedotčené.

Stále však platí, že oba způsoby tuningu - jak přímé programování řídící jednotky, tak přídavné moduly - jsou funkční a účinné, pokud jde o kvalitní produkty.


Jaká jsou "pro" a "proti" v případě klasického naprogramování řídícího čipu řídící jednotky motoru?

Srovnáme-li tuning provedený přímým přeprogramováním řídící jednotky motoru (tzv. chiptuning) a tuning pomocí přídavného modulu, pro přímé přeprogramování hovoří možnost změny/odstranění omezení maximální rychlosti vozidla a často i nižší cena.
Nevýhody přímého přeprogramování řídící jednotky motoru jsou následující:

 • zákazník nemá žádný vliv na chiptuning a pokud chce změnu nebo původní stav před chiptuningem, musí se obrátit na tuningovou firmu, která přímé přeprogramování provedla,
 • u některých starších automobilů není po takto provedeném chiptuningu řídící jednotka motoru schopná zaznamenávat a poskytovat chybová hlášení a tato hlášení vymazávat,
 • při chybném přeprogramování původního software vznikne riziko poškození motoru (přehřátí turbodmychadla, spálení filtru pevných částic atd.),
 • přímé přeprogramování řídící jednotky motoru je schopen výrobce vozidla nebo autorizovaný servis odhalit a může to vést k problémům při uznávání záruky, při poskytnutí kulance apod.
 • při servisních prohlídkách někdy dojde k přemazání klasického chiptuningu v řídící jednotce motoru a je nutné provést ho znovu.

Stále však platí, že oba způsoby tuningu - jak přímé programování řídící jednotky, tak přídavné moduly - jsou funkční a účinné, pokud jde o kvalitní produkty.


Proč neprovádějí obdobnou optimalizaci nebo zvýšení výkonu motoru přímo samotní výrobci automobilů?

Důvodů je několik, v každém případě by to pochopitelně výrobci automobilů dokázali. Každý výrobce je však nucen přizpůsobovat svoje modely pro různé mezinárodní trhy. Mnohdy se jedná i o dost podstatně odlišné provozní podmínky, rozdílnou kvalitu paliva a rozdílné podmínky registrace do provozu (např. daň se nepočítá z obsahu válců, ale podle výkonu motoru) atd. To nutí výrobce ke kompromisům i v oblasti výkonů motorů.
Pokud se ale automobil pohybuje například výhradně nebo převážně v evropském provozu, pak výrobní parametry motorů zpravidla poskytují značný prostor pro optimalizaci i zvýšení výkonu motoru.
Ještě důležitější je fakt, že vývoj motoru představuje pro jeho výrobce značné finanční náklady. Často se pak od základní verze odvozují různé varianty s různým výkonem a v různých cenových relacích.
Zákazník si prostě může koupit levnější základní model automobilu s motorem se základním výkonem nebo dražší verzi takového vozu, ale s prakticky stejným motorem, který ale vykazuje větší výkon. Rozdíl je dán hlavně odlišným software/naprogramováním řídící jednotky motoru a to znamenitě dokáže i kvalitní tuning.


Existují motory, pro které Powerhouse Tuning Products žádné tuningové moduly nedodává?

Ano, existuje řada takových motorů. Typickým příkladem jsou nepřeplňované/atmosférické benzinové motory. U těchto motorů se zdvihovým objemem pod 4,0 litry bez turbodmychadla prakticky nelze přídavným tuningovým modulem zajistit jakékoliv běžně zaznamenatelné zvýšení výkonu. Navíc by u atmosférických benzinových motorů došlo i ke zvýšení spotřeby benzínu a provoz by předpokládal jen používání benzínu s co nejvyšším oktanovým číslem.
Od nabídek na chiptuning uvedených motorů se firmy Powerhouse Tuning Products GmbH zásadně distancuje.