UNIVER, spol. s r.o.

revize elektrických zařízení

Montáže, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení


UNIVER, spol. s r.o. provádí montáže, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení v rozsahu:

- E2A: Zařízení s napětím do 1 kV střídavého nebo do 1,5 kV stejnosměrného, včetně zařízení určených k ochraně před účinky atmosférické a statické elektřiny (hromosvodů) v prostředí bez nebezpečí výbuchu.

Tyto činnosti jsou vykonávané na základě OPRÁVNĚNÍ ev.č. 15404/5/13/EZ-M,O,R,Z-E2A, které vydala Technická inspekce České republiky ve smyslu § 154 a § 155 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění, v souladu s § 6a odst. 1 písmeno c) zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, v platném znění.

Odpovědný zástupce: Pavel Příhoda, ved. servisního oddělení

Revize elektrických zařízení - oprávnění

Revize elektrických zařízení - příloha